دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
 
 
 

جدول علم سنجی اعضاء هیات علمی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

 

گروه و نام عضو هیئت علمی

تعداد مقالات در scopus

تعداد کل استنادات  

زمینه پژوهشی

h-index

عکس

دکتر بهرام کاظمی

CV

242

1783

ژن درمانی دیابت تیپ یک

22

دکتر آرش خجسته

CV

78

889

کاربرد سلولهای بنیادی در بیماریهای فک و صورت

20

دکتر مژگان بنده پور

CV

103

455

طراحی واکسن برعلیه بیماریهای عفونی – ژن درمانی بیماریهای تک ژنی- پروتئومیکس

12

دکتر معصومه رجبی بذل

Second aff

CV

46

265

طراحی و تولید انواع  آنتی بادیها با روش فاژ دیسپلی

10

دکتر محمد صالحی

CV

47

359

کاربرد سلولهای بنیادی جنینی در درمان- بررسی علل ناباروری-

طراحی مدل حیوانات

13

دکتر عبدالرضااردشیری لاجیمی

cv

48

274

سلولهای بنیادی- مهندسی بافت 

12

دکتر پوپک فرنیا

بیمارستان مسیح دانشوری

CV

22

226

 انتقال دارو با نانو ذرات- پیوند

9

دکتر حکیمه زالی

ضریب K

CV

30

112

مهندسی بافت- آنالیز شبکه های بیولوژیک

7

دکتر حسین قنبریان

CV

18

306

بررسی نقش mirRNAوRNAnoncodingدر مراحل تکامل و همچنین بیماریها

8

دکتر سمیرا محمدی یگانه

ضریب   K
CV

24

124

بررسی نقش mirRNAدر ایجاد یا مهار سرطان- stem cell therapyسرطان

7

دکتر اعظم رحیم پور

ضریبK

CV

15

50

طراحی و تولید آنتی بادی مونو کلونال

5

دکتر مهدی خانی

CV

16

61

مکانیک سلولی، بیوراکتور ، مهندسی بافت عروق، مکانوبیولوژی

5

دکتر جواد رنجبری

CV

6 29

مهندسی ، تولید و بهینه سازی فرآیند تولید پروتیین ها و پپتید های درمانی

 

5

دکترسیمزر حسین زاده

CV

11

25

مهندسی بافت-سنتزنانو ذرات-سیستم های  نوین دارویی-سیستم های میکروفلوییدیک 

5

دکتر عبدالرضا محمدنیا

بیمارستان مسیح دانشوری

CV

9

18

بررسی بیان بیومارکرها با real time PCR  در سرطان

3

دکتر محمد آجودانیان

CV

5 8

 

میکروفلوئیدیک –مدل سازی بیماری

بررسی میکروفلوئیدیک-مکانوبیولوژی

 

2

دکتر فاطمه یاریان

CV

6 6
مطالعه ی مارکرهای سطحی سلولهای بنیادی سرطان برای تهیه انتی بادیهای مونوکلونال
 
طراحی و تهیه  فرمهای مختلف انتی بادیهای تک زنجیره (VH, SCFV و دیابادیها)
 
3

دکتر وحید جاجرمی

ضریب K

CV

 
8 30

Gene targeting  برای ایجاد مدل بیماریها درموش

 
2
 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشکده فناوری های نوین پزشکی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی-داخل  بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

تلفن : 8-22439847- 021
پست الکترونیک : atm@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.