سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
 
منو اصلی
 
 
 

دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی - دوره اول (ورودی بهمن ماه 1387)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

امیر حسین تارمچی

ویروس شناسی

ویروس شناسی

2

وحید جاجرمی

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی

3

مهدی منوچهری

میکروبیولوژی

ژنتیک

4

زهرا یادگاری

ایمونولوژی

ایمونولوژی

 

 

دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی- دوره دوم  (ورودی بهمن ماه 1388)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

اکرم جلالی

 

ژنتیک

2

دکتر پوپک فرنیا

 

دامپزشکی

3

علی قنبری اسد

 

میکروبیولوژی

4

دکتر هادی میرزایی

 

پزشک

5

سعیده میلانی

 

میکروبیولوژی

 

 

 

 

دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی- دوره سوم  (ورودی بهمن ماه 1389)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

شهر زاد اهنگر زاده

 

 

2

مریم دانشپور

 

بیوتکنولوژی

3

مظاهر قلی پور ملک ابادی

 

بیوتکنولوژی

4

دکتر رضا کیخا

 

پزشک

5

بهروز قنبری اصل

 

 

6

فاطمه یاریان

 

بیوشیمی

7

هاجر یعقوبی

 

ژنتیک

 

 

دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی - دوره چهارم  (ورودی بهمن ماه 1390)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

امین برخورداری

 

بیوتکنولوژی

2

زهرا بزی

 

بیوتکنولوژی

3

دکتر طاهره دنیوی

 

پزشک

4

وحیده طرح ریز

 

 

5

عباس علی بخشی

 

بیوتکنولوژی

6

شیرین عیوضی

 

سلول مولکولی

 

 

 

دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی- دوره پنجم  (ورودی بهمن ماه 1391)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

محمد افتخار شیرکوهی

علوم ازمایشگاهی

بیوتکنولوزی

2

زهره بلندی

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

3

واحده حسینی

زیست جانوری

ژنتیک

4

فاطمه رادمنش

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی میکربی

5

ارمیتا علاقبند بهرامی

رادیولوژی

بیوتکنولوژی

6

بهروز فرهادی

علوم ازمایشگاهی

بیوتکنولوژی

7

زهره کریمی

 

بیوشیمی

8

حسین مهبودی

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

9

مریم وحدت لاسمی

زیست شناسی

فیزیولوژی گیاهی

 

 

 

 

 

 

دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی- دوره ششم  (ورودی بهمن ماه 1392)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

ریحانه حسین پور

بیوتک....میکربی

بیوتکنولوزی

2

مریم السادات خرمگاه            

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی

3

زهرا داوودی

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی

4

سارا فرهی

سلولی مولکولی

سلولی مولکولی

5

ندا مخبریان

ژنتیک مولکولی

ژنتیک

6

مریم السادات سید موسوی

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

 

 

دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی شعبه بین الملل  دانشگاه - دوره اول (ورودی بهمن ماه 1392)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

عارف شیرعلی پور

 

بیوتکنولوژی

2

فاطمه سادات طباطبایی

 

بیوتکنولوژی

3

حسن نور بازرگان

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

 

 

 

 

 

دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی- دوره هفتم  (ورودی بهمن ماه 1393)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

سحر صادقی

 

زیست ... سلولی ..

2

مسود گندمکار

 

بیوتکنولوژی

3

فاطمه ابرقویی

 

بیوتکنولوژی

 

 

دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی شعبه بین الملل  دانشگاه- دوره دوم (ورودی بهمن ماه 1393)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

زهره جعفری

انصراف داده است

بیوتکنولوژی کشاوری

2

مینا سعادت

 

میکروبیولوژی

 

 

 

دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی - دوره هشتم  ( ورودی بهمن ماه 1394)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

دلسوز   رضایی

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

2

عفت   نوری

زیست شناسی

میکروبیولوژی

 

 

 

دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی شعبه بین الملل  دانشگاه - دوره سوم (1394 ورودی بهمن ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

هانیه رضایی

علوم ازمایشگاهی

میکروبیولوژی

 

دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی - دوره نهم ( ورودی بهمن ماه 1395)

کارشناسی ارشد

کارشناسی

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

 

نادر هاشمی

1

 

 

زینب اسماعیل زاده میان لنگه

2

 

 

فاطمه صابری

3

 

 

مرضیه سامنی

4

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشکده فناوری های نوین پزشکی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی-داخل  بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

تلفن : 8-22439847- 021
پست الکترونیک : atm@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.