پنج شنبه ٠١ فروردين ١٣٩٨ - 
1 2
 
 
 
 

جدول علم سنجی اعضاء هیات علمی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

 

h-index

عکس

زمینه پژوهشی

لینک های علم سنجی

نام عضو هیات علمی

23

ژن درمانی دیابت تیپ یک

       

دکتر بهرام کاظمی

20

کاربرد سلولهای بنیادی در بیماریهای فک و صورت

       

دکتر آرش خجسته

21

استفاده از فناوریهای سلول بنیادی، مهندسی بافت و پروتئومیکس در پزشکی بازساختی

       

دکتر سعید حیدری کشل

13

کاربرد سلولهای بنیادی جنینی د ردرمان –بررسی علل ناباروری- طراحی مدل حیوانات

       

دکتر محمد صالحی

13

طراحی واکسن برعلیه بیماریهای عفونی –ژن درمانی بیماریهای تک ژنی

       

دکتر مژگان بنده پور

12

طراحی و تولید انواع آنتی بادیها با روش فاژ دیسپلی

       

دکتر معصومه رجبی بذل

9

بررسی نقش mirRNAدر ایجاد یا مهار سرطان- stem cell therapyسرطان

       

دکتر سمیرا محمدی یگانه

9

انتقال دارو با نانو ذرات- پیوند

       

دکتر پوپک فرنیا

8

شبیه سازی برون تنی اعضا و بیماریها بر پایه سلولهای انسانی (با استفاده از فن اوری سلولهای بنیادی و فن اوری میکروفلوییدیک) به عنوان پلتفرمهای بررسی سلامت غذا، سمیت داروها، کشف دارو و مشخص سازی درمان

       

دکتر کاظم شریفی

8

بررسی نقش mirRNAوRNAnoncodingدر مراحل تکامل و همچنین بیماریها

       

دکتر حسین قنبریان

8

 

مهندسی بافت، کشت سه بعدی، پزشکی ترمیمی، رهایش دارو، مهندسی بافت در شبکیه چشم

       

 

 

دکتر رضا روزافزون

 

 

7

مهندسی بافت- آنالیز شبکه های بیولوژیک

       

دکتر حکیمه زالی

6

طراحی و تولید آنتی بادی مونو کلونال

       

دکتر اعظم رحیم پور

6

مهندسی ، تولید و بهینه سازی فرآیند تولید پروتیین ها و پپتید های درمانی

       

دکتر جواد رنجبری

6

مهندسی بافت-سنتزنانو ذرات-سیستم های نوین دارویی-سیستم های میکروفلوییدیک

       

دکتر سیم زر حسین زاده

6

 

 

مکانیک سلولی، بیوراکتور ، مهندسی بافت عروق، مکانوبیولوژی

       

دکتر مهدی خانی

4

مطالعه ی مارکرهای سطحی سلولهای بنیادی سرطان برای تهیه انتی بادیهای مونوکلونال

طراحی و تهیه فرمهای مختلف انتی بادیهای تک زنجیره (VH, SCFVو دیابادیها)

       

دکتر فاطمه یاریان

4

بررسی بیان بیومارکرها با real time PCR  در سرطان

       

دکتر عبدالرضا محمدنیا

3

میکروفلوئیدیک –مدل سازی بیماری

بررسی میکروفلوئیدیک-مکانوبیولوژی

       

دکتر محمد آجودانیان

2

Gene targeting  برای ایجاد مدل بیماریها درموش

       

دکتر وحید جاجرمی

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشکده فناوری های نوین پزشکی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی-داخل  بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

تلفن : 8-22439847- 021
پست الکترونیک : atm@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.