نام و نام خانوادگی سمت تخصص پست الکترونیک شماره تماس سامانه علم‌سنجی
مسعود سلیمانی رئیس شورا (PhD) خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون soleim_m@modares.ac.ir 02188666140-داخلی 701 https://isid.research.ac.ir/Masoud_Solimani
محبوبه بهلولی دبیر شورا (PhD) علوم سلولی کاربردی bohlouli98@gmail.com 02188666140-داخلی 604 https://isid.research.ac.ir/Mahboubeh_Bohlouli
سیم زر حسین‌زاده اعضا شورا (PhD) نانو فن آوری s.hosseinzadeh@sbmu.ac.ir 02188666140-داخلی 601 https://isid.research.ac.ir/Simzar_Hosseinzadeh
حسین قنبریان نوشهر (PhD) بیوتکنولوژی hghanbarian@sbmu.ac.ir 02188666140-داخلی 301 https://isid.research.ac.ir/Hossein_Ghanbarian
جواد رنجبری (PhD) بیوتکنولوژی دارویی ranjbarijavad@yahoo.com 02188666140-داخلی 314 https://isid.research.ac.ir/Javad_Ranjbari
حکیمه زالی (PhD) پروتئومیکس hakimehzali@gmail.com 02188666140-داخلی 320 https://isid.research.ac.ir/Hakimeh_Zali
حمیده مروج فرشی اعضاء مدعو شورا دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) / درماتوپاتولوژی hamideh_moravvej@yahoo.com - https://isid.research.ac.ir/Hamideh_Moravvejfarshi
داود بشاش آلانق دکترای تخصصی (PhD) / خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون david_5980@yahoo.com - https://isid.research.ac.ir/Davood_Bashash
سعید اورعی یزدانی دکترای تخصصی پزشکی / جراحی مغز و اعصاب saeed_o_yazdani@yahoo.com - https://isid.research.ac.ir/Saeed_Oraeeyazdani
عباس حاجی فتحعلی دکترای فوق تخصصی بالینی / خون و سرطان بالغین hajifathali@yahoo.com - https://isid.research.ac.ir/Abbas_Hajifathali
عادل ابراهیم پور جعفری نژاد دکترای تخصصی پزشکی / ارتوپدی a.ebrahimpour@sbmu.ac.ir - https://isid.research.ac.ir/Adel_Ebrahimpour

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست