• اهداف و رسالت گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

  • برنامه ریزی، توسعه و بکارگیری دانش ملی در زمینه مهندسی بافت و سلول های بنیادی با در نظر گرفتن اولویت های سازمانی
  • مشارکت در عرصه های ملی و بین المللی از طریق ایجاد بستر و فضای مناسب برای یادگیری و یاددهی دانش و فناوری مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی
  •  آموزش اصول مهندسی بافت و سلول های بنیادی به دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، تغذیه،علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامائی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت، کارشناسی ارشد فیزیولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی و دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی
  • تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده، متعهد و کارآمد در مقطع دکتری مهندسی بافت
  •  همکاری و تعامل با مراکز تحقیقاتی خارج از دانشگاه برای ارئه خدمات بهداشتی/ درمانی در راستای تامین نیازهای حوزه سلامت
  • انجام پروژه های تحقیقاتی با همکاری متخصصان بالینی جهت معرفی راهکار های جدید برای درمان بیماری
  • دستگاه‌های تخصصی مهندسی بافت جهت پروژه‌های تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست