برنامه دکترای رشته زیست فناوری پزشکی  – دانشکده فناوریهای نوین پزشکی-د.ع.پ.شهید بهشتی-نیمسال اول

ایام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

یک شنبه

 

نانوبیوتکنولوژی

 

 

دوشنبه

 

کاربرد سلول های بنیادی در زیست فناوری پزشکی

مهندسی پروتئین

 

سه شنبه

اصول کاربرد های فرایند های مهندسی در بیوتکنولوژی

کاربرد واکسن ها و انتی بادی ها در زیست فناوری پزشکی

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

برنامه دکترای رشته زیست فناوری پزشکی  – دانشکده فناوریهای نوین پزشکی-د.ع.پ.شهید بهشتی-نیمسال دوم

ایام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

مهندسی ژنتیک

اخلاق زیستی

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

سیسم بیولوژی و بیوانفورماتیک

زیست شناسی سلولی مولکولی

 

سه شنبه

 

کشت سلول

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها