پذیرش دانشجو دکتری تخصصی علوم سلولی کابردی

قبولی در آزمون ورودی مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.

متقاضاین ورود به این رشته باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های علوم تشریحی، بیولوژی سلولی و مولکولی(کلیه گرایشها)، زیست شناسی(کلیه گرایشها)، زیست فناوری پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، میکروب شناسی، ویروس شناسی پزشکی، بیوتکنولوژی، سم شناسی، بیولوژی تکوینی، ایمنی شناسی پزشکی، فیزیولوژی، فارماکولوژی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک انسانی، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)، نانوفناوری پزشکی و یا دکتری عمومی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دکتری حرفه ای دامپزشکی باشند.

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه:

  • زیست شناسی سلولی و مولکولی (۵۰ سوال-ضریب۳)
  • ایمنی شناسی پزشکی (۲۵ سوال-ضریب۳)
  • همـاتولوژی پزشـکی (۲۵ سوال-ضریب۳)
  • استعداد تحصیلی (۳۰ سوال-ضریب۱)
  • زبان انگلیسی عمومی (۳۰ سوال-ضریب۳)

متقاضایان گرامی برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید دفتر دکتری تخصصی وزارت بهداشت سال ۱۴۰۱ (برای این دفترچه لینک دانلود گذاشته شود) را مطالعه بفرمایید.

فایل‌ها