قبولی در آزمون ورودی مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.

مدارک تحصیلی مورد پذیرش:

دارندگان مدرک دکتری تخصصی عمومی پزشکی، دکتری عمومی داروسازی، دکتری عمومی دندانپزشکی، دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دکتری عمومی دامپزشکی، کارشناسی ارشد در یکی از رشته های علوم تشریحی( آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی)، زیست شناسی( گرایش های علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی و بیو فیزیک)، بیوتکنولوژی، ایمنی شناسی پزشکی، مهندسی پزشکی( کلیه گرایش ها)، فیزیولوژی، بافت شناسی، فارماکولوژی، بیوپلیمر، بیو مواد، بیوشیمی بالینی، ژنتیک انسانی، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، فیزیک پزشکی، نانوتکنولوژی، نانوتکنولوژی پزشکی و زیست فناوری پزشکی می توانند در آزمون ورودی شرکت نمایند.

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه:

  • زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲۵ سوال-ضریب۳)
  • علوم تشریح (۵۵ سوال-ضریب۳)
  • مبانی مواد (۲۰ سوال-ضریب۲)
  • استعداد تحصیلی (۳۰ سوال-ضریب۱)
  • زبان انگلیسی عمومی (۳۰ سوال-ضریب۳)

متقاضایان گرامی برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید دفتر دکتری تخصصی وزارت بهداشت سال ۱۴۰۱ (برای این دفترچه لینک دانلود گذاشته شود) را مطالعه بفرمایید.

فایل‌ها