جلسه های ژورنال کلاپ روز های چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ بصورت حضوری (در سالن کنفرانس واقع در طبقه دوم دانشکده) و غیر حضور (از طریق لینک http://lms1.sbmu.ac.ir/atm) برگزار خواهد.

برنامه این جلسات به شرح زیر میباشد:

 

تاریخ

نام دانشجو ارایه دهنده

۱۷/۰۱

خانم فتاحی

۳۱/۰۱

خانم اذری

۰۷/۰۲

آقای رسولی

۲۱/۰۲

خانم رحیمی

۰۴/۰۳

خانم شیربقایی

۱۸/۰۳

آقای ویسی

۰۱/۰۴

خانم انصاری

۱۵/۰۴

خانم حاج محمدی

۲۹/۰۴

خانم دهقانی

 

 

لطفا جهت اطلاع بیشتر با سرکار خانم دکتر تقی پور در ارتباط باشید.

فایل‌ها