ب) اهداف آموزشی

 • آموزش اصول مهندسی بافت و سلول های بنیادی به دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، تغذیه،علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامائی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت، کارشناسی ارشد فیزیولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی و دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی
 • تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده، متعهد و کارآمد در مقطع دکتری مهندسی بافت
 • بروز رسانی محتوای آموزشی دروس بر اساس دانش روز
 • تاکید بر آموزش های کاربردی و ارتقاء کیفیت آموزش های عملی
 • ارتقاء توانمندی های آموزشی اعضا هیات علمی از طریق شرکت در کارگاه های مربوطه
 • فراهم نمودن امکان بازدید دانشجویان از سایر مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان
 • افزایش مشارکت اساتید شاخص دانشگاه و خارج از دانشگاه در تدریس
 • برگزاری دوره های بین المللی کوتاه مدت
 • جذب دانشجوی بین الملل در رشته های تحصیلی موجود در گروه
 • دریافت مجوز گروه از سوی وزارت بهداشت
 • جذب اعضای هیات علمی منطبق با عنوان رشته دانشجویان گروه

اهداف آموزشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست