ج) اهداف پژوهشی

 • انجام پروژه های تحقیقاتی با همکاری متخصصان بالینی جهت معرفی راهکار های جدید برای درمان بیماری
 • طراحی و ساخت دستگاه‌های تخصصی مهندسی بافت جهت پروژه‌های تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
 • مهندسی بافت پوست با استفاده از پرده آمنیون و سایر داربست های زیست تخریب پذیری و زیست سازگاری
 • طراحی و ساخت تراشه الکترومکانیکی اندازه گیری سریع میزان آنتی بادی IgG1
 • بیان پروتئین نوترکیب متصل شونده به VEGFدر سلول های CHO
 • طراحی وساخت بیوراکتورهای مهندسی بافت
 • مکانوبیولوژی  سلول های بنیادی و کاربرد آن در تمایز به سلول های قلب و عروق
 • -شناسایی مارکرهای بیومکانیکی سلول های سرطانی و تشخیص میزان تهاجم
 •  پزشکی شخصی محور در پیش بینی روش درمانی سرطان کولون و لنفومای هوچکین
 • مهندسی بافت استخوان
 • زیست داربست های مهندسی بافت چشم
 •  رسانش هدفمند با استفاده از نانومیکروحامل ها
 •  زیست داربست های هوشمند به منظور ترمیم زخم
 •  طراحی وساخت میکروفلویدیک جهت مدل سازی برون تنی
 • ساخت میکروبیدهای کلاژنی در سایزهای مختلف در مهندسی بافت جهت آزادسازی تدریجی مواد دارویی و فاکتورهای رشد
 •  
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست