توانمندهای ویژه گروه زیست فناوری پزشکی:

گروه زیست فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم اکنون دارای 10 عضو هیأت علمی تمام وقت ( دو استاد، سه دانشیار و 5 استادیار) است.که رسالت تربیت دانشجویان مقطع دکترای رشته های زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی را دارا می باشد.

نظر به اینکه این گروه دارای امکانات آزمایشگاهی متنوعی (که در قسمت امکانات و تجهیزات قید شده است) در زمینه های تحقیقاتی مختلف می باشد، پتانسیل انجام طرح های پژوهشی متنوعی به صورت داخلی و یا به صورت مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی را دارد.

توانمندی های ویژه ای که در این گروه بر اساس تخصص هر یک از همکاران هیئت علمی می باشد به شرح ذیل می باشد

  • مهندسی و تولید پروتئین دارویی و واکسن های نوترکیب
  • طراحی و تولید کیت های تشخیصی
  • دستكاريهای ژنتيكي در سطح سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی با اهداف زیست فناورانه
  • دستكاري ژنوم جنین و همانند سازی با هدف اصلاح تکوین جنین
  • دستورزي ژنتيكي جنین و ژرم سل ها با اهداف درماني و توليد حيوانات مدل بيماري
  • کاربرد RNAهای تنظیم‏ گر در مهندسی سلولی، پزشکی بازساختی و RNA therapy
  • کاربرد های درمانی RNAو اگزوزوم در بیماری های وابسته به سن (Age related disorders)
  • بررسی نقش ژنهای مختلف و ارزیابی سیگنالینگ سرطان
  • ارزیابی مهار سرطان با استراتژی های نوین از قبیل RNAتراپی، اگزوزوم تراپی و CAR Therapy
  • طراحی و تولید تراشه های ریز سیال (Microfluidics Chips)
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست