احتراماً، با توجه به رویکرد معاونت بین‌الملل دانشگاه نسبت به تجمیع فعالیت‌ها و اقدامات بین‌المللی دانشگاه و و اطلاع رسانی در پرتال انگلیسی و فارسی در حوزه بین‌الملل دانشگاه، خواهشمند است مدیران، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان تمامی فعالیت‌ها، برنامه‌ها، دستاوردهای بین المللی خود شامل اقدامات آموزشی بین‌المللی، طرح‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی، مقالات و پوسترهای ارائه شده در سمینار و وبینارهای بین‌المللی، دریافت جوایز و گرنت‌های جهانی، در اختیار داشتن کرسی‌های بین‌المللی، عضویت در انجمن‌های بین‌المللی و حضور اساتید و دانشجویان در جوامع جهانی را از طریق لینک زیر ثبت و تا پانزدهم هر ماه به روز رسانی گردند.

 

 

فرم ثبت ایده‌ها و فعالیتهای برتر در حوزه بین‌المللی سازی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست