درباره ما

با توجه به پیشرفت گسترده در حوزه طب بازساختی در دنیا و اهمیت توسعه رویکرد نوین درمانی در کشور، گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی در دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی بر پایه پتانسیل‌های علمی و کاربردی در سال ۱۳۹۲ تاسیس شده است. جذب دانشجو در این گروه از سال ۱۳۹۳ در رشته‌های مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی از طریق آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت و درمان انجام شده است.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست