درباره ما

با توجه به پیشرفت گسترده در حوزه طب بازساختی در دنیا و اهمیت توسعه رویکرد نوین درمانی در کشور،گروه مهندسی بافت در دانشکده فناوری های نوین پزشکی بر پایه پتانسیل های علمی و کاربردی در سال 1392همزمان با بازگشایی رسمی دانشکده و با هدف تربیت دانشجویان متخصص در این حوزه راه اندازی شد.همچنین در سال 1393 رشته علوم سلولی کاربردی در این گروه به ثبت رسید. جذب دانشجو در این گروه از سال 1393 در رشته های مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی از طریق آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت و درمان انجام شده است. از اهداف دیگر این گروه می توان به بهره گیری از فناوری های نوین در جهت بازسازی و ترمیم بافت های آسیب دیده با سود جستن از متخصصین مختلف در حوزه های فناوری سلول های بنیادین، مهندسی مواد زیستی، مهندسی بافت، بافت شناسی و نانوتکنولوژی نام برد. چنانکه در این راستا با فراهم سازی امکانات و تجهیزات لازم، بستری مناسب جهت ایجاد محصولات کاربردی در حیطه مهندسی بافت و طب بازساختی به وجود آمده است.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست