لیست فارغ التحصیلان

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

عنوان

تاریخ دفاع

ایمیل

علوم سلولی کاربردی

علی گلچین

دکتر عبدالرضا اردشیری لاجیمی، دکتر مسعود سلیمانی

ارزیابی قدرت ترمیم بافتی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی گونه انسان به همراه داربست نانوفیبری (کیتوسان و کربوپول) حاوی کورکومین در مدل موشی زخم پوستی درجه سه

 

24/6/1398

agolchin.vet10@yahoo.com

 

آزیتا آذرپور

 

دکتر محمد صالحی ، دکتر عبدالرضا اردشیری لاجیمی

"ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﯿﺎﻥ mirﻫﺎﯼ ۱۳، ۹۹۱5p-a، 125b-5pﻭ ﮊﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﺪﻑ ﺁﻧﻬﺎ foxp3، lif، fgfr2ﺩﺭ ﺁﻧﺪﻭﻣﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﮑﺮﺭ ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺣﻤﯽ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺧﻮﻥ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺍﺗﻮﻟﻮﮒ

15/11/1398

Azarpoor1975@yahoo.com

محبوبه بهلولی

 

دکتر آرش خجسته، دکتر مسعود سلیمانی

بررسی اثر سلول های تک هسته ای جدا شده از بافت چربی در ژنراسیون استخوان فک و صورت: کارآزمایی کنترل شده و تصادفی- فاز اول

 

26/8/1399

Bohlouli98@gmail.com

طاهره طیبی

 

 

ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﮏ ﻧﮋﺍﺩ ، ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺭﻓﯿﻌﯽ

ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﻭﺗﻠﯿﺎﻝ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﮐﺸﺖ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﭘﻠﯽ ﮐﭙﺮﻭﻻﮐﺘﻮﻥ ﺣﺎﻭﯼ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﮐﯿﺘﻮﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﺰﯾﻢ ﺗﻠﻮﻣﺮﺍﺯ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ Rock

 

20/6/1400

tayebi_t@yahoo.com

وحید نیازی امرایی

 

دکتر حکیمه زالی، دکتر مینا صوفی

تحریک گیرنده Notchو تکثیر سلول های بنیادی خونساز خون بند ناف CD133+ با استفاده از اگزوزوم های مشتق شده از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در شرایط هایپوکسی

:5/10/1400

vahide Niam_sayyaf@yahoo.com

لیلا دهقانی

 

 

دکتر آرش خجسته، دکتر مسعود سلیمانی

بررسی ایمنی تزریق اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی آلوژن در بیماران با استروک ایسکمیک حاد، یک کارآزمایی بالینی باز تصادفی

13/10/1400

l_dehghani2002@yahoo.com

مهندسی بافت

شیدا هاشمی

 

دکتر آرش خجسته ، دکتر محمد صالحی

: مقایسه قدرت استخوان سازی سلول های بنیادی پرتوان القایی و سلول های مشتق از چربی گونه کشت داده شده روی داربست های کلسیم فسفاتی سه بعدی پرینت شده پوشش داده شده با کلاژن در محیط خارج و داخل بدن

20/11/1399

sheidahashemi_2010@yahoo.com

محمود رکابگردان

 

دکتر محمدمهدی خانی ، دکتر مسعود سلیمانی

اﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﻓﯿﺒﺮﯼ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯼ PGSﺩﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﯼ ﻗﻠﺒﯽ

11/2/1400

m.rekabgardan@gmail.com

سینا فرزانه

 

دکتر آرش خجسته ، دکتر جواد رنجبری

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﻫﯿﺪﺭﻭﮊﻟﯽ ﭘﻠﯽ ﺁﮐﺮﯾﻼﺕ ﮐﺎﻧﺠﻮﮔﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻓﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﻟﭗ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺮﻭﻥ ﺗﻨﯽ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻨﯽ

 

24/3/1399

farzaneh@sbmu.ac.ir

فریبا محبی چم خرمی

 

دکتر حکیمه زالی، مهرداد فیضی

ارزیابی اثر حفاظتی و بازسازی عصبی سکرتوم سلول های بنیادی پریودنتال لیگمان و داربست بر پایه ی هیدروژل کیتوزان در مدل آلزایمری موش صحرایی

18/12/1400

faribamoheby64@yahoo.com

 

 

لیست دانشجویان

نام و نام خانوادگی

سال ورودی

اساتید راهنما

ایمیل

علوم سلولی کاربردی

پریسا محمدی

۹۴

دکتر اعظم رحیمی، دکتر منصوری

parisa6m6@yahoo.com

فاطمه صادقیان

۹۵

دکتر آرش خجسته،دکتر سیم زر حسین زاده

fsadeghian@gmail.com

فرشید کرمی

۹۶

دکتر حکیمه زالی- دکتر مینا صوفی

karami.farshid@yahoo.com

معصومه پورهادی

۹۶

دکتر حکیمه زالی- دکتر مهرداد فیضی

m.pourhadi68@gmail.com

میلاد آهنی نهایتی

۹۶

دکتر حیدری- دکتر برادران رفیعی

ahani.zist@gmail.com

آرزو آذری

۹۷

دکتر اعظم رحیم پور –دکتر رحیمی

azari.arezo@gmail.com

مهدی رسولی

۹۷

دکتر رنجبری –دکتر سلیمانی

m.rasouli5020@gmail.com

زینب شیربقایی

۹۷

دکتر سلیمانی- دکتر حیدری

z_baghaee@yahoo.com

آذین شاه محمدی

۹۸

دکتر سلیمانی- دکتر گودرزی

azin.sh68@yahoo.com

صفیه برومند

۹۸

دکتر خانی- دکتر قاسمی

s.boroumand44@gmail.com

راضیه قربانی

۹۸

دکتر رحیم پور- دکتر عباس زاده

raghorbani8411@gmail.com

الهام قاسم پور

۹۹

-

ghasempoor.elham@yahoo.com

ریحانه محبوبی

۹۹

-

reyhaneh.mahbubi1989@gmail.com

شیلان حسامی

۹۹

-

hesamishilan@gmail.com

نیلوفر یوسفی

۹۹

-

niloufaryousefi1992@yahoo.com

عاطفه اعتقادی

۱۴۰۰

-

atefeheteghady@gmail.com

شادناز فاخته یاوری

۱۴۰۰

-

dr.yavari1400@gmail.com

مهندسی بافت

بهرام نوشین جامبر

۹۳

دکتر حسن نیک نژاد

دکتر حبیب الله پیروی

bahram.nooshin@gmail.com

معصومه استاجی

۹۴

دکتر آرش خجسته

دکتر سیم زر حسین زاده

masumeh.staji@yahoo.com

رضا سامانی پور

۹۵

دکتر آرش خجسته و دکتر حسین زاده

samanipour.med@gmail.com

حکمت فرج پور

۹۶

دکتر آرش خجسته

hekmatfarajpour@yahoo.com

بهاره پورجباری

۹۶

دکتر حیدری- دکتر برادران رفیعی

b.pourjabbar@sbmu.ac.ir

اعظم رحیمی

۹۷

دکتر حسین زاده- دکتر حیدری

rahimpour.az@gmail.com

الهام حامدی

۹۷

دکتر خانی- دکتر سلیمانی

elhamhamedi64@gmail.com

رویا فتاحی

۹۷

دکتر حسین زاده- دکتر سلیمانی

roya_fattahee@yahoo.com

فراز سیگارودی

۹۸

دکتر خانی –دکتر شهرام ربانی

farazsigaroodi@gmail.com

زینب کول آبادی

۹۸

دکتر سلیمانی- دکتر حیدری

zkoolabady@yahoo.com

علی اسماعیلی

۹۹

-

z.esmaeeli95@gmail.com

فرزانه سعیدی

۹۹

-

f.saeedi93@yahoo.com

میثم عینی

۱۴۰۰

-

meysam.eini@gmail.com

افسانه نعمتی

۱۴۰۰

-

afsaneh.nemati1367@gmail.com

نانوفناوری زیستی

حامد ویسی

۱۳۹۸

دکتر حسین زاده- دکتر رضایت

Veisihamed@gmail.com

محبت انصاری

۱۳۹۸

دکتر حسین زاده- دکتر شهلایی

ansari.mohabbat71@gmail.com

زینب حاج محمدی

۱۳۹۸

دکتر حسین زاده- دکتر باقر

zeynab.hajmohammadi@yahoo.com

 

 

 

رشته های آموزشی و دانشجویان

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست