طراحی داربست نانو فیبری اصلاح سطحی شده با پلاسما همراه با سلول‌های بینادی مزانشمی برای بازسازی کامل پوست بازسازی کامل پوست موش با طراحی داربست نانو فیبری PHBV بازسازی کامل پوست با طراحی داربست نانو فیبری PHBV/ کیتوسان همراه با سلول‌های بنیادی مزانشیمی
نانوبستر هیبریدی حاوی کلاژن برای بازسازی زخم‌های پوستی داربست مهندسی بافت استرومای قرنیه بر پایه پلی کاپرولاکتون/ فیبروین ابریشم حاوی عصاره آلونورا طراحی هیدروژل هوشمند حساس به دمای PNIPAAM/ کیتوسان تحت تابش دهی گاما به منظور کاربردهای ورقه سلولی
   
پودر کائولین به عنوان ماده منعقد کننده خونریزی‌های شدید    
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست