اطلاعات لازم جهت تنظیم متن پروپوزال دانشجویان دکترای دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

 

دانشجوی گرامی :

            جهت انتخاب عنوان و انجام پایان نامه ، سوالات ذیل را به ترتیب و به صورت مختصر و رسا حداقل در 6-4 صفحه پاسخ داده و بعد از تائید استاد راهنما  و تصویب موضوع در کمیته پژوهشی گروه،  پروپوزال تایپ شده بهمراه فرم های درخواست تصویب موضوع پایان نامه منضم به نامه مدیر محترم گروه را جهت طرح در کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده به معاونت پژوهشی جهت ثبت نهائی تحویل نمائید.

 

 1. مشخصات استاد راهنما
 2. مشخصات دانشجوی دکترا
 3. عنوان پایان نامه
 4. بیان مسئله و ضرورت توجیه و انجام تحقیق ( حدود یک و نیم صفحه )
 5. بازنگری منابع و اطلاعات موجود (یک صفحه )
 6. اهداف و فرضیات
 7. متغیرهای تحقیق و مقیاسهای سنجش آن
 8. روش ، تکنیک و نحوه اجرا ( روش کار )
 9. جامعه مورد مطالعه ، تعداد و روش نمونه گیری
 10. برنامه آماری برای تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج
 11. مسائل اخلاقی
 12. مطالعه آزمایشی
 13. منابع و ماخذ

 

                                   

با آرزوی موفقیت

معاونت پژوهشی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی


×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست