بیوگرافی:

  • فارغ التحصیل دکتری پروتئومیکس کاربردی در سال 1393 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشند که مشغول به فعالیت در گروه مهندسی بافت و سلولی کاربردی از سال 1394 هستند و زمینه فعالیت علمی ایشان با توجه به مهارت در پروتئومیکس، بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی در حوزه تحقیقات پایه‌ای بر روی سرطان و آلزایمر می‌باشد.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست