بیوگرافی:

اینجانب در رشته‌ی ریاضی فیزیک از دبیرستان زینب کبری تبریز دیپلم گرفته و مقطع پیش دانشگاهی را در رشته‌ی تجربی در دبیرستان فاطمیه تبریز سپری کردم. بعد از پذیرش در کنکور مقطع کارشناسی را در رشته‌‎ی زیست جانوری در دانشگاه تبریز و دو مقطع بعدی کارشناسی ارشد و دکترا را در رشته نانوتکنولوژی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه دادم. در سال ۱۳۹۵ هیات علمی گروه مهندسی بافت و سلولی کاربردی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شدم.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست