بیوگرافی:

پروفسور مسعود سلیمانی، فارغ التحصیل دکترای هماتولوژی از دانشگاه تربیت مدرس، جزو دانشمندان 1 درصر برتر جهان در سال 2015 و استاد برگزیده کشوری ، هم اکنون استاد‌‌‌ تمام گروه هماتولوژی دانشگاه تربیت مدرس و گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشند. ایشان ریاست دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی و انستیتو طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را نیز بر عهده دارند. با تالیف بیش از 12 جلدکتاب و نیز  بیش از 500 مقاله معتبر، در زمره‌ی  دانشمندان شاخص بین المللی در زمینه تحقیقات سلول های بنیادی، مهندسی بافت و سلول درمانی هستند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست