تحصیلات خود را از کاردانی دامپزشکی آغاز نموده، سپس با اخذ کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و کارشناسی ارشد بافت شناسی مقایسه ای وارد دوره دکتری مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شدم. در این دوره تحت نظارت اساتید گرامی جناب آقای دکتر محمد مهدی خانی، جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی و سرکارخانم دکتر سیم زر حسین زاده به تحقیق و انجام پایان نامه خود در زمینه کارآیی داربست الکتروریسی شده بر پایه PGS/PU در مهندسی بافت دریچه قلبی پرداختم.

هم اکنون به عنوان استادیار در دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت دارم و علاوه بر مهندسی بافت قلب عروق، به پژوهش در سایر زمینه های مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی نیز علاقه مندم.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست