کلاس 4

سالن کنفراس

 

روز

8-10

10-12

13-15

8-10

10-12

13-15

شنبه

کاربرد نانو و زیست فناوری در سلول درمانی

 

ایمنولوژی پایه و پیوند

 

 

 

یکشنبه

 

مبانی اقتصاد، نوآوری و تجاری سازی در سلول درمانی

بانک سلولی و سلولی درمانی

 

 

 

دوشنبه

 

کار با حیوانات آزمایشگاهی و ترانس ژنیک

 

کشت دو بعدی و سه بعدی

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

کلاس 4

 

سالن کنفراس

 

روز

8-10

10-12

13-15

8-10

10-12

13-15

شنبه

 

 

مبانی ایمنولوژی و ایمنولوژی پایه

اصول ارزیابی مکانیک بافتها و داربست ها

 

 

یکشنبه

اصول پیام رسانی سلول

 

بانک سلولی و سلولی درمانی

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

سامانه های نوین

روش های ارزیابی سلولی و ملکولی

روش های ساخت و مشخصه یابی داربست

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس 4

 

سالن کنفراس

 

روز

8-10

10-12

13-15

8-10

10-12

13-15

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

فارماسیوتیکس

 

 

دوشنبه

 

 

 

طب بازساختی

ژن درمانی

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست